Všeobecné podmienky

 

 

1.Bezpečnostný depozit

Restart Apartments si vyhradzuje právo vyžiadať si bezpečnostný depozit pri príchode na apartmán vo výške min. 100 EUR. Výška depozitu môže byť navýšená vzhľadom na skupinové rezervácie a počet osôb ubytovaných na apartmáne.

Bezpečnostný depozit predstavuje finančnú zábezpeku na pokrytie prípadného poškodenia apartmánu alebo častí prináležiacich rezidencii, kde je apartmán situovaný, dodatočného upratovania, ak bol apartmán zanechaný v stave zvýšeného neporiadku, nadmerného čerpania elektrickej energie alebo porušenie pravidiel spoločnosti, ako napríklad rušenie nočného kľudu či fajčenie na apartmáne, balkóne alebo terase rezidencie. Restart Apartments zadrží bezpečnostný depozit aj v prípade nepovoleného pobytu dodatočných osôb. Bezpečnostný depozit zadržaný na platobnej karte poníži disponzibilný zostatok a po kontrole apartmánu bude uvoľnený. Proces spätného uvoľnenia depozitu trvá 3-5 pracovných dní, v závislosti od typu banky.

Ak je proces zadržania bezpečnostného depozitu zamietnutý zo strany banky alebo nie je umožnený vôbec, je možné prevziať bezpečnostný depozit vo výške 100 EUR v hotovosti. Táto alternatíva však obnáša zorganizovanie osobnej kontroly apartmánu naším personálom vo vopred určenú hodinu v deň odubytovania sa z apartmánu.

Ak došlo počas pobytu hosťa k poškodeniu apartmánu alebo porušeniu pravidiel Restart Apartments, bezpečnostný depozit nebude vrátený alebo bude ponížený o potrebnú čiastku, ktorá zodpovedá náhrade za spôsobenú škodu. Ak poškodenie apartmánu prevyšuje hodnotu bezpečnostného depozitu, táto čiastka bude vyfakturovaná priamo hosťovi a splatná v plnej výške vzhľadom na deň splatnosti. Bezpečnostný depozit sa použije aj ako finančná náhrada za dodatočné upratovanie, ak bol apartmán zanechaný v stave zvýšeného neporiadku, ako aj v prípade, že hostia nedodržia maximálny možný čas odubytovania.

2.Zrušenie a zmena rezervácie

V prípade, že je rezervácia zrušená alebo v prípade nedostavenia sa na apartmán, storno poplatok je vo výške 100% z ceny prvej noci.
Upozorňujeme, že zmena dátumov rezervácie je predmetom dostupnosti apartmánu a môžu z nej vyplývať aj dodatočné poplatky. Aj napriek maximálnej snahe členov tímu Restart Apartments spracovať a potvrdiť rezervácie, spoločnosť si vyhradzuje právo relokalizovať hostí do apartmánu rovnakého typu a štandardu v špeciálnych prípadoch, ako je napríklad obdržanie viacerých rezervácií na rovnaký apartmán v rovnakom termíne (tzv. ‘overbooking’). Vo výnimočných prípadoch Restart Apartments musí požiadať hostí o zrušenie rezervácie. V takomto prípade je refundovaná plná čiastka z ceny, ktorú hosť už za ubytovanie v Restart Apartmetns zaplatil.

3.Čas ubytovania a odubytovania

Hostia musia rešpektovaťčasy určené spoločnosťou Restart Apartments pre ubytovanie a odubytovanie z apartmánov. Ak nebolo potvrdené inak, apartmány sú štandardne pripravené na nástup hostí od 14:00 v deň ich príchodu. Ak potrebujete zaručiť skorý nástup (pred 14:00), je potrebné rezervovať si apartmán o jednu noc skôr. Ak nebolo dohodnuté inak, všetky apartmány musia byť uvoľnené a kľúče odovzdané do 11:00 v deň odchodu. Po odsúhlasení a dohode dodatočného doplatku vopred je možné apartmán opustiť najneskôr o 15:00, v rámci ‘late check-out’ služby. Pri požiadavke opustiť apartmán po 15:00 je potrebné doplatiť sumu vo výške ďalšej noci.

V prípade, že si prajete prísť na apartmán v deň nástupu po 20:00, je potrebné odsúhlasiť takúto možnosť ubytovania a podmienky s členom tímu Restart Apartments. Aj po potvrdení je ubytovanie možné maximálne do 22:00, ak Restart Apartments disponuje dostatočným počtom personálu, ktorí úkon môže zabezpečiť. Hosť pri nástupe obdrží kľúčové karty od apartmánu a od prístupových dverí do budovy, ktoré musí prinavrátiťspôsobom určeným delegátom v deň odchodu. Nevrátenie alebo strata kľúčov bude pokutovaná vo výške 100 EUR za výmenu zámky a výrobu niekoľkých setov nových kľúčov.

4.Vybavenie a servis, ktoré zahŕňa cena ubytovania

Všetky apartmány sú plne zariadené a vybavené potrebnými elektrospotrebičmi a kuchynským riadom. Jedlo a nápoje (minibar) nie sú súčasťou vybavenia apartmánu. Iba základné toaletné potreby sú poskytnuté bezplatne hosťom pre ich pobyt.

Žiadne predmety nesmú byť z apartmánu odstránené či vyhodené. Cena ubytovania zahŕňa posteľné prádlo, uteráky, televízne a internetové služby. Prosíme, aby ste sa uistili, že všetky elektrospotrebiče sú vypnuté, ak nie sú používané. Hostia sú vyzývaní k šetreniu elektrickej energie formou vypínania televízie a zhasínania svetla po odchode z apartmánu.

5.Strata majetku hosťa

Restart Apartments nie je zodpovedné za stratu alebo poškodenie osobných vecí hostí alebo za úrazy hostí či členov ich skupiny počas pobytu v apartmáne do takej miery, ak nie je za úraz, stratu alebo poškodenie vecí Restart Apartments priamo zodpovedné. Vozidlá sú zaparkované na parkovacích státiach Restart Apartments na vlastné riziko. Restart Apartments neposkytuje poistenie v takýchto prípadoch. Odporúčame preto, aby si hostia vopred vybavili cestovné poistenie, ktoré im môže zaručiť finančnú kompenzáciu v prípade straty alebo poškodenia majetku.

6.Pobyt v Restart Apartments

Všetky apartmány spoločnosti Restart Apartments sú striktne nefajčiarske. Fajčenie nie je dovolené v žiadnej časti apartmánu, zahŕňajúc aj priestory balkónov. Restart Apartments precízne dohliada na dodržiavanie nočného kľudu v hodinách od 22:00 do 6:00 a neumožňuje hosťom využívať priestory apartmánov za účelom osláv či rozlúčok so slobodou. Apartmány spoločnosti Restart Apartments sú obmedzené len na osobné, zákonné a správaním primerané využívanie.

Právo vysťahovania hosťa

Restart Apartments si vyhradzuje právo ukončiť pobyt hosťa bez akéhokoľvek nároku na refundáciu v prípade, že počas pobytu došlo k porušeniu pravidiel spoločnosti alebo ak spoločnosť obdržala vážnu sťažnosť na správanie hosťa. Rovnako si Restart Apartments vyhradzuje právo neubytovať hosťa, ak je pri príchode na apartmán pod vplyvom alkoholu alebo drog alebo svojim správaním ohrozuje či uráža okolie.

Obsadenie

Maximálna stanovená obsadenosť apartmánu nesmie byť prekročená. V Restart Apartments je zakázané ubytovaťďalších hostí bez registrácie. Deti do veku 6 rokov môžu byť ubytované bez poplatku, ak zdieľajú existujúce a pripravené lôžka s rodinou. Detská postieľka s bielizňou a uterákmi je dostupná na vyžiadanie za prí
platok 5 Eur/noc. Ak to umožňuje kapacita apartmánu, je možné ubytovať extra osobu za príplatok 15 Eur/noc.

Domáce zvieratká

Domáce zvieratá nie sú povolené bez predchádzajúcej konzultácie a potvrdenia zo strany členov tímu Restart Apartments. Ak hosťom bolo povolené ubytovanie s domácim zvieratkom, prosíme, aby všetky vakcíny a s nimi spojené lekárske postupy boli aktuálne. Nie je povolené umiestňovať domáce zvieratká na nábytok alebo postele a takisto nie je povolené ponechať ich bez dohľadu v interiéri apartmánu. Pred finálnym odubytovaním z apartmánu je dôležité apartmán odovzdať v pôvodnom stave, bez akéhokoľvek náznaku toho, že na apartmáne bolo ubytované domáce zvieratko.

Právo vstúpiť do apartmánu

Restart Apartments si vyhradzuje právo vstúpiť do apartmánu v primeranom čase a z adekvátného dôvodu. Tieto zahŕňajú realizáciu nepredpokladaných a nutných náprav (v interiéri či exteriéri apartmánu), pravidelných revízii interiéru alebo prerábania exteriéru, ktoré si vyžadujú sprístupnenie apartmánu.

Cenník poplatkov
Typ poplatku  Suma  Jednotka
Skorší check-in (10:00 – 14:00)         20 €  apartmán
Neskorší check-in (po 20:00)  20 € apartmán

Neskorší check-out (11:00-15:00)

20 € apartmán
Parkovanie  15 € vozidlo a noc
Popl. za psa-zviera 7 € kus a noc 
Strata karty 20 € kus
Požičanie žehličky 2 € hodina
Pranie 7 € deň
Upratovanie  15 € apartmán
Požičanie detskej postieľky   5 €  noc

(pozn. Upratovanie je pri dlhodobom prenájme 1x týždenne zdarma)